Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress

Phiên bản WordPress 3.0 trở lên có hỗ trợ chức năng Multisite.

Chức năng này có thể giúp chúng ta tạo hàng loạt trang con sử dụng chung database, cho phép mỗi thành viên tạo 1 trang riêng theo dạng subdomain hoặc folder,…

Tiến hành cấu hình Multisite cho WordPress như sau

1. Bước 1:
Chúng ta copy file wp-config-sample.php. Sau đó đổi tên file đã copy thành wp-config.php
1 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
2. Bước 2:
Chúng ta mở file wp-config.php sửa lại những thông tin sau:

 

/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘Tên database của chúng ta’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘Tên đăng nhập database của chúng ta’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘mật khẩu dùng đăng nhập database của chúng ta’);

 

Sau khi đã sửa lại những thông tin trên, chúng ta thêm vào file wp-config.php chuỗi sau

define('WP_ALLOW_MULTISITE',true);

2 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
Lưu tất cả lại, chúng ta tiến hình cài đặt WordPress Multisite
3. Bước 3:
Điền thông tin như hình bên dưới. Sau đó, các bạn bấm nút Install WordPress
3 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
Sau khi bạn bấm nút Install WordPress sẽ chuyển qua trang thông báo thành công như sau
4 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
4. Bước 4:
Bạn đăng nhập vào hệ thống
5 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
5. Bước 5:
Sau khi bạn đăng nhập vào hệ thống thành công. Bạn vào Tools. Sau đó chọn Network
6 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
6. Bước 6:
Sau khi bạn chọn Network, bạn sẽ được redirect qua trang bên dưới. Bạn chỉ cần bấm nút Install
7 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
7. Bước 7:
Ở bước này, chúng ta cần làm những việc sau:
– Bạn vào thư mục wp-content tạo thư mục blogs.dir
– Bạn tạo file .htaccess ở thư mục gốc
– Sau đó bạn copy Text 1(kí hiệu ở hình bên dưới) vào file wp-config.php. Nhớ bỏ chuỗi define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’,true) đã điền ở trên
– Tiếp tục, bạn copy Text 1(kí hiệu ở hình bên dưới) vào file .htaccess
8 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
8. Bước 8:
Chúng ta click chọn Network Admin như hình bên dưới
9 Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress
9. Bước 9:
Sau đó, bạn vào Sites/Add New để add tạo site mới
add new site Cài đặt, cấu hình Multisite WordPress

Chúc các bạn cấu hình thành công!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s